Werkgroep Wijkzaken

Huis van de Wijk De Glazenap heeft met ingang van januari 2014 de functie van de voormalige wijkraad overgenomen. Het bestuur van De Glazenap gaat die functie op de volgende manier invullen:

 • De naam “wijkraad” verdwijnt. Er is een werkgroep wijkzaken, bestaande uit vrijwilligers onder de vlag van het Huis van de Wijk, die ieder voor zich een specifieke en heldere taak krijgen.
 • Verzoeken om hulp van een wijkbewoner worden alleen gehonoreerd als de wijkbewoner ook zelf op de een of andere manier een actieve bijdrage levert aan de wijk.
 • De huidige overleg cultuur wordt omgebouwd naar een “doe” cultuur. De wijkbewoners moeten zo snel mogelijk merken dat de vrijwilligers daadwerkelijk iets doen voor en in de wijk. Alleen bij echt belangrijke zaken die de hele wijk aangaan volgt incidenteel een openbare vergadering.
 • De werkgroep wijkzaken houdt korte maandelijkse besprekingen op de 2e donderdag van de maand. Ieder van de vrijwilligers stelt in die bespreking zijn eigen zaken aan de orde: welke zaken spelen, de stand van zaken en wat zijn de volgende stappen. Vertegenwoordigers van de gemeente, Antares, politie en Wel.kom zijn indien nodig aanwezig.
 • Voor de werkgroep wijkzaken zijn vrijwilligers nodig:
 • Voor verkeersaangelegenheden
 • De groenvoorzieningen
 • De speelvoorzieningen
 • De activiteiten voor jongeren (Mohamed en Hassanna Ammi)
 • Voor een klussendienst (Jos Frencken)
 • Voor de aanleg en onderhouden van een moestuin op de beide basisscholen samen met kinderen van deze scholen (Ton ’t Hart)
 • De administratieve werkzaamheden (Frits van de Kerkhof)
 • Voor kortdurende projecten, zoals Burendag en de Kerstmarkt
 • Iemand die coördinerende rol op zich neemt en rapporteert aan en deel uitmaakt van het bestuur van het Huis van de Wijk (Wiel Achten). Bij hem kunt u eventuele kwesties melden, tel. 06-12354377.
  Zolang er voor een van de onder 5 genoemde taken geen vrijwilliger is gevonden wordt de taken niet uitgevoerd.
 • Alle vrijwilligers moeten in de wijk woonachtig zijn.
 • De wijkbewoners worden van de voortgang van de diverse kwesties via de nieuwsbrief en de website (www.glazenap.nl) op de hoogte gehouden.

Huidige activiteiten

 • In samenwerking met onze verschillende partners is op vrijdag 12 december 2014 gestart met een wekelijkse activiteit voor onze jongeren in de wijk (13-18 jaar) in Jongerencentrum Picus. Iedere vrijdagavond zijn de jongeren van 19.00 – 22.00 uur welkom. De jongeren bepalen zelf welke activiteiten worden uitgevoerd. Een jongerenwerker en een vrijwilliger van het Huis van de Wijk zijn daarbij aanwezig.
 • Een werkgroep van 4 wijkbewoners maakt op dit moment een plan van aanpak voor een op te starten project burenhulp. Het streven is begin 2015 te starten. Ben u bereid om een handje te helpen? Neem contact op met de coördinator Jos Frencken, tel. 077-3730908.
 • Met de basisschool Toermalijn zijn inmiddels afspraken gemaakt voor de aanleg en het onderhouden van een moestuin op het terrein de school. De materialen zijn inmiddels besteld en ontvangen. Gestart wordt in het klaslokaal zelf met het zaaien in kweekbakjes, die in het voorjaar in grote bakken worden overgeplaatst. Wilt u meehelpen bij de aanleg en het onderhouden van deze moestuinen neem dan contact op met de coördinator Ton ’t Hart, tel. 077-3734676.
 • De aanleg van een speelterreintje en een jeu de boules baan aan de Brachterweg is inmiddels in een vergevorderd stadium. Het 1e speeltoestel is geplaatst, de jeu de boules baan is aangelegd en het hekwerk is geplaatst. Enkele kleinere speeltoestellen en een poort ontbreken nog.
 • Wilt u zich inzetten voor de wijk neem dan contact op met de voorzitter van het Huis van de Wijk Piet Hoeben, tel. 06-34015403.