Even voorstellen: Sevice team op de Heide

Het serviceteam is een team van professionals, samengesteld vanuit de gemeente Venlo, politie en corporatie Antares.
Op het gebied van veiligheid, serviceonderhoud, onderhoud en beheer en toezicht op de openbare ruimte.
Het serviceteam heeft als doel om directe aansluiting te hebben op de wijk door kennis en kunde te bundelen, die in netwerken aanwezig zijn en de actieve bewoners.
De medewerkers van het serviceteam hebben korte lijnen met deze netwerken en kunnen sneller anticiperen op
signalen uit de wijk. Deze signalen kunnen op diverse manieren binnen komen.
Dit kan zijn door meldingen, klachten, aanspreken op straat of tijdens een spreekuur.
Ook hebben zij korte lijntjes met andere samenwerkingsverbanden in de wijk zoals het buurtteam en het sociaal wijkteam die meer gericht zijn op sociaal-maatschappelijke thema’s en zorg.

In de even weken is er op de dinsdagmiddag tussen 15.00 uur en 16.00 uur een inloopspreekuur
georganiseerd in Picus, Spechtstraat 56. Hier zijn een aantal leden van het serviceteam aanwezig.


Onderstaande personen kunt u terecht met vragen over informatie, klachten, wensen en initiatieven voor en over uw wijk.

Herman van den Eertwegh

bewonersondersteuner
h.vandeneertwegh@welkom.nu
06-52562893

Jan Boonen
Coördinator wijkgericht werken voor Venlo-Zuid en Uitvoerder beheer en onderhoud groen
ja.boonen@venlo.nl
06-52584557

Peter Letschert
wijkBOA (Buitengewoon
Opsporings Ambtenaar)
p.letschert@venlo.nl
06-41411023

Jos Hendrikx
wijkagent
wijkteam-2.venlo-beesel@politie.
nl
0900-8844

Jos Reinders
rayonleider serviceonderhoud
j.reinders@venlo.nl
06-54787374

Pieter Kolenberg
coördinator leefbaarheid
woningcorporatie Antares
p.kolenberg@thuisbijantares.nl
077-3733666

Medewerkers serviceonderhoud

René Janzen
stadsdeelmanager
r.janzen@venlo.nl
06-14543195