Wat is onze doelstelling ?

Jongerencentrum heeft als doel het bevorderen van de saamhorigheid onder de jongeren van Tegelen door het organiseren van activiteiten voor de jongeren in en buiten Picus en het verrichten van al het geen hiermee verband houdt of daarvoor bevorderlijk is.