Nederlands als tweede taal.

Binnen het ‘Buurtbudget 2022’ is ‘Beter Omgaan met elkaar’ een van de gekozen projecten. Onze niet-Nederlandstalige buurtgenoten zijn daarbij de doelgroep.
Met name gaat het om de arbeidsmigranten, die in onze wijk een woning kopen of huren en de intentie hebben in Nederland te blijven.
Het signaal is duidelijk: de wijkbewoners willen graag meer met hen in contact komen en deze nieuwe buren willen graag integreren.
Grootste belemmering:
Men spreekt elkaars taal niet !

De werkgroep wijkzaken biedt daarom taallessen aan.
1. Voor onze gemeenschap:
Om mensen bij elkaar te brengen en in te bedden in onze samenleving;
2. Voor de taalhulpvragers:
Om een begin maken met het verstaan, spreken en lezen van de Nederlandse taal. De basis voor integratie en participatie;

Dat heeft geleid tot een cursusaanbod voor twee groepen van 15 cursisten.
Deze nemen op 30 zaterdagochtenden deel aan een lesblok ‘Nederlands als 2e taal’ van twee uur en per dag een half uur e-learning thuis.

Loek Waeijen, een ervaren NT2-docent, is ingehuurd om de lessen te verzorgen.
Gebruikt wordt de methode TaalCompleet.
Liefst 10 vrijwilligers uit de buurt doen mee als taalmaatje en assisteren in de les en (indien gevraagd) bij het huiswerk.

Meer weten?
Volg de nieuwsbrieven en zie onze website www.glazenap.nl
Interesse om mee te doen? Bel of email naar Sjraar Dambacher. sjraar.dambacher@gmail.com / 06-24463967

Ook de ‘Taalgroep voor vrouwen’ en ‘Taalhuis Venlo’ (www.taalhuisvenlo.nl) zijn op taalgebied actief in de Glazenap.