HUISREGELS

 1. Picus is alleen toegankelijk voor jongeren uit Tegelen.
 2. Alle bezoekers worden geregistreerd met behulp van aanwezigheidslijsten.
 3. Jongeren uit Tegelen dienen zich via bijgaand aanmeldingsformulier gratis aan te melden.
  Voor kinderen van de basisschool geldt dat het formulier moet worden ondertekend door één van de ouders.
  Jongeren op het voortgezet onderwijs mogen het formulier zelf ondertekenen.
  Redenen om dit formulier in te vullen zijn:
  A. Ouders stemmen in met bezoek aan Picus;
  B. Ouders op de hoogte houden van de activiteiten in Picus;
  C. Ouders ondertekenen privacy verklaring, zodat we weten of foto’s etc. gebruikt mogen worden op website of sociale communicatie middelen;
  D. Aanwezigheidslijsten tonen voor de gemeente aan of Picus bestaansrecht heeft en dus de toegekende subsidie nuttig is;
  E. Verplichting van de brandweer;
  F. Controle of jongeren uit Tegelen komen
 4. Alcohol, verdovende middelen of zelf meegebrachte drank zijn niet toegestaan in Picus.
 5. Jongeren die geen respect tonen naar aanwezige volwassenen en/of zich misdragen krijgen:
  A. Eerst een waarschuwing;
  B. Daarna een verbod van één maand;
  C. Daarna een verbod van 3 maanden en
  D. Tenslotte een algeheel verbod om in Picus te komen;
 6. De verboden worden schriftelijk medegedeeld aan de ouders en indien noodzakelijk (bij strafbare gedragingen) de politie.
 7. Deze besluiten worden binnen Picus opgehangen en kenbaar gemaakt aan de jongeren, de ouders, de professional en de vrijwilligers.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Ontmoetingscentrum / Huis van de Wijk De Glazenap in haar vergadering van 10 januari 2019 en 14 februari 2019.

Wilt u het nog eens nalezen download de huisregels hieronder :