HUISREGELS

1 Picus is alleen toegankelijk voor jongeren uit Tegelen;
2. Alle bezoekers worden geregistreerd met behulp van aanwezigheidslijsten;
3. Jongeren uit Tegelen dienen zich via aanmeldingsformulier gratis aan te melden.

Redenen om dit aanmeldingsformulier in te vullen zijn:
a. Ouders stemmen toe in met bezoek aan Picus;
b. Ouders op de hoogte houden van de activiteiten in Picus;
c. Ouders ondertekenen privacy verklaring, zodat we weten of foto’s/video’s etc. gebruikt mogen worden op website of sociale communicatie middelen;
d. Aanwezigheidslijsten tonen voor de gemeente aan of Picus bestaansrecht heeft en dus de toegekende subsidie nuttig is;
e. Verplichting van de brandweer;
f. Controle of jongeren uit Tegelen komen;

4. Alcohol of verdovende middelen zijn NIET toegestaan in Picus;

5. Jongeren die geen respect tonen naar aanwezige volwassenen en/of zich misdragen krijgen:
a. Eerst eenwaarschuwing;
b. Daarna een verbod van één maand;
c. Daarna een verbod van 3 maanden en
d. Tenslotte een algeheel verbod om in Picus te komen;

6. De verboden worden schriftelijk medegedeeld aan de ouders en indien noodzakelijk de politie;

7. Deze besluiten worden binnen Picus opgehangen en kenbaar gemaakt aan de jongeren, de ouders, de professional en de vrijwilligers;

Aldus vastgesteld door het bestuur van Ontmoetingscentrum / Huis van de Wijk De Glazenap in haar vergadering van 10 januari 2019.

Wilt u het nog eens nalezen Download de huisregels hieronder

Sluit Menu