Huis van de Wijk

Ontmoetingscentrum De Glazenap is erkend als Huis van de Wijk.

Maar wat is een Huis van de Wijk nu eigenlijk?

Zelfstandig prettig wonen en leven in uw eigen wijk is het uitgangspunt. Het Huis van de Wijk kan hierin een bijdrage leveren:

 • Het is een ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners;
 • Er is plek voor verschillende activiteiten, zoals dagbesteding, een kaartclubje, een eetpunt of een cursus;
 • Ook kunt u er terecht voor vragen over werk, wonen, welzijn en zorg. Als buurtbewoner krijgt u zelf een rol;
 • Uw talenten en mogelijkheden zetten we graag in, bijvoorbeeld bij het bedenken en organiseren van activiteiten;
 • De wijkbewoners doen zoveel mogelijk zelf, alleen als het nodig is ondersteunen professionals;
 • Het Huis van de Wijk is niet perse één gebouw in de wijk, activiteiten kunnen over verschillende plekken verspreid zijn;
 • En het is vooral ook een nieuwe manier van samenwerken tussen buurtbewoners en professionals;
 • Het idee van de Huizen van de Wijk staat en valt dus met de betrokkenheid van buurtbewoners;
 • Het is een plek waar bewoners en iedereen die actief is in de wijk informatie met elkaar kan delen, elkaar kan versterken en nieuwe ideeën gerealiseerd kunnen worden;
 • Nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en bewoners kunnen elkaar onderling ondersteunen;

Project huisbezoek

De bedoeling is om nieuwe wijkbewoners welkom te heten en te informeren over de wijk en haar mogelijkheden.
Ook willen we hen inzicht geven in wat het Huis van de Wijk voor hen kan betekenen en wat zij mogelijk voor de wijk kunnen doen.
Wijkbewoners die (dreigen te) vereenzamen en die behoefte aan contact hebben worden bezocht. Dat doen we uiteraard alleen op afspraak.

Wilt u voor zo’n huisbezoek in aanmerking komen, hebt u nieuwe buren of kent u iemand die daar mogelijk behoefte aan heeft, laat het ons dan graag weten:

 • Via de mail afspraak@glazenap.nl
 • Telefonisch op maandag t/m donderdag van 9:00-17 uur: 06 – 1893 3893