Huis van de Wijk

Symbool huis van de wijk.

Ontmoetingscentrum De Glazenap is erkend als Huis van de Wijk.

Maar wat is een Huis van de Wijk nu eigenlijk?

Zelfstandig prettig wonen en leven in uw eigen wijk is het uitgangspunt. Het Huis van de Wijk kan hierin een bijdrage leveren:

  • Het is een ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners;
  • Er is plek voor verschillende activiteiten, zoals dagbesteding, een kaartclubje, een eetpunt of een cursus;
  • Ook kunt u er terecht voor vragen over werk, wonen, welzijn en zorg. Als buurtbewoner krijgt u zelf een rol;
  • Uw talenten en mogelijkheden zetten we graag in, bijvoorbeeld bij het bedenken en organiseren van activiteiten;
  • De wijkbewoners doen zoveel mogelijk zelf, alleen als het nodig is ondersteunen professionals;
  • Het Huis van de Wijk is niet perse één gebouw in de wijk, activiteiten kunnen over verschillende plekken verspreid zijn;
  • En het is vooral ook een nieuwe manier van samenwerken tussen buurtbewoners en professionals;
  • Het idee van de Huizen van de Wijk staat en valt dus met de betrokkenheid van buurtbewoners;
  • Het is een plek waar bewoners en iedereen die actief is in de wijk informatie met elkaar kan delen, elkaar kan versterken en nieuwe ideeën gerealiseerd kunnen worden;
  • Nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en bewoners kunnen elkaar onderling ondersteunen;

Project huisbezoek

In wijk Op de Heide postcodegebied 5932 is het bewonersinitiatief dat probeert alle nieuwe bewoners goed wegwijs te maken in hun nieuwe woonomgeving.

Hoe doen we dat ?

Als wij via onze contacten in de wijk horen dat er ergens nieuwe bewoners zijn komen te wonen, gaan we daar op bezoek om een informatiepakket over de buurt/ondernemingen en een bloemetje te overhandigen.

Tijdens dit bezoek kan er naar wens uitleg gegeven worden over alle belangrijke zaken die er spelen in Op de Heide.

Als u ons mee wil helpen om nieuwe bewoners te bezoeken of als u nieuwe bewoners weet die we helaas gemist hebben, wat we natuurlijk niet willen, meld dit dan a.u.b op dit emailadres: nieuwopdehei@gmail.com
of afspraak@glazenap.nl
Of telefonisch op maandag t/m donderdag van 9:00-17 uur: 06 – 1893 3893

Want iedereen wil zich graag snel thuis voelen…