Gedeeltelijke LOCKDOWN vanaf dond. 15 okt.

Dames en heren,

Jullie hebben ongetwijfeld de nieuwe corona maatregelen van het kabinet gehoord.
De horeca gaat minimaal 4 weken op slot, een langere termijn is niet uitgesloten.
Dat betekent dat ook De Glazenap voor minimaal 4 weken dicht gaat vanaf donderdag 15 oktober.
Alle activiteiten worden stopgezet, behalve activiteiten voor kinderen/jongeren, zoals het schaken op dinsdag en zaterdag.
Helaas, het is niet anders. Willen jullie dit svp aan jullie leden doorgeven.

Ik hou jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Piet Hoeben

Voorzitter De Glazenap