Wat is onze doelstelling ?

De stichting heeft als doel het bevorderen van de saamhorigheid onder de wijkbewoners van de Heide in Tegelen door:

  • Het gebouw te gebruiken als huis van de wijk voor de wijkbewoners;
  • Het organiseren van activiteiten voor de wijkbewoners en het verrichten van al het geen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;