Je bekijkt nu Buurt geeft taalles; Nederlands als 2e taal winnaar van ‘Onze Buurt’.

Buurt geeft taalles; Nederlands als 2e taal winnaar van ‘Onze Buurt’.

Toen in najaar 2022 door de Glazenap het project ‘Nederlands als 2e taal’ voor niet-Nederlandstalige wijkbewoners werd opgestart, kon niemand het succes van het project bevroeden. De eerste groep van de cursus zat binnen twee weken met 14 cursisten vol. Met trots kon ook gemeld worden dat NT2-docent Loek Waeijen iedere zaterdagmorgen door liefst 4 ‘taalmaatjes’ in de les ondersteund werd. De vorderingen van de cursisten zijn, mede door de inzet van die taalmaatjes, meer dan goed.

Bij de start van die eerste groep, die er inmiddels 66 lesuren op heeft zitten, was gelijk sprake van een aanzienlijke wachtlijst. Omdat er vanuit het Buurtbudget van de Gemeente Venlo slechts een beperkt bedrag beschikbaar was, was het zaak om voor die tweede groep nieuw budget te vinden. Dat werd gevonden bij het SAM-fonds Venlo. Een tweede groep van 17 cursisten kon met 5 nieuwe taalmaatjes van start in maart jl. Zij zijn inmiddels aan hun 36e lesuur toe.

De inzet van ‘taalmaatjes’, Nederlandstalige buurtbewoners met een affiniteit met taal en vooral een groot hart voor hun nieuwe buren, is cruciaal voor het succes. Na de klassikale introductie van het thema door de docent, is het met de taalmaatjes mogelijk in kleine groepjes te oefenen en is er dus veel persoonlijke aandacht voor de cursist. Het gesprek staat centraal. Daarnaast is de omgeving waarin geleerd wordt nabij, veilig en vertrouwd en speelt de toenemende verbondenheid een belangrijke rol. Door de taalbarrière aan te pakken dragen we bij aan de integratie van de (arbeids)migranten in onze wijk. Dat doen we ook in speciale lessen, waarin de cursisten naar buiten treden. Het project kreeg er een nieuwe naam door: ‘Buurt geeft taalles’.

Onder die naam werd het project ingeschreven voor de actie ‘Onze Buurt’. Het betreft een actie van de verenigde Limburgse woningcorporaties. ‘Onze Buurt’ heeft in 2023 een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld, te verdelen onder de zeven Limburgse burgerinitiatieven die door een jury uit 72 inzendingen uitgekozen zijn. Ons project was een van die zeven!!!! Wij streden zodoende de afgelopen weken voor de titel ‘beste Limburgs wijkproject 2023’. Door middel van een korte film (zie www.glazenap.nl ), een pleidooi op papier, een pitch, een presentatie, interviews en een ‘ondervraging’ moesten we de jury ervan overtuigen dat ‘Buurt geeft taalles’ een prijs verdient. Dat is gelukt!!!!!

Het werd weliswaar niet de hoofdprijs, maar toch…. Op de prijsuitreiking in het Gouvernement in Maastricht op 11 oktober jl. werd ons project verrast met een prijs van maar liefst € 5000,- De blijdschap en trots in de groep afgevaardigden was groot en dat gold ook voor de achterban.

Met de prijs zijn we in staat deel A1 van de cursus af te maken, en te beginnen met TaalCompleet deel A2. De prijs, de provinciale waardering en de wetenschap dat ook de afdelingen ‘Burgerparticipatie’ en ‘Laaggeletterdheid’ van de gemeente Venlo ons project ondersteunen betekenen een enorme boost. Meer weten over het project of interesse om mee te doen als cursist (vanaf april 2024) of taalmaatje (per direct)? Stuur een email naar sjraar.dambacher@gmail.com.