Buurt geeft taalles; Nederlands als 2e taal genomineerd voor een prijs.

Toen in najaar 2022 door de Glazenap het project ‘Nederlands als 2e taal’ voor niet-Nederlandstalige wijkbewoners werd opgestart, kon niemand het succes van het project bevroeden. Niet alleen zat de eerste groep binnen twee weken met 14 cursisten vol, maar kon ook met trots gemeld worden dat NT2-docent Loek Waeijen iedere zaterdagmorgen door liefst 5 ‘taalmaatjes in de les ondersteund werd en de vorderingen van de cursisten, mede daardoor, meer dan goed genoemd konden worden.

Ook was er bij de start van die eerste groep, die er inmiddels 52 lesuren op heeft zitten, al gelijk sprake van een aanzienlijke wachtlijst. Omdat er vanuit het Buurtbudget van de Gemeente Venlo slechts een beperkt bedrag beschikbaar was, was het zaak om voor die tweede groep nieuw budget te vinden. Dat werd gevonden bij het SAM-fonds Venlo. Een tweede groep van 17 cursisten kon met 5 nieuwe taalmaatjes van start in maart jl. Zij zijn inmiddels toe aan hun 33e lesuur toe.

De inzet van ‘taalmaatjes’, Nederlandstalige buurtbewoners met een affiniteit met taal en vooral een groot hart voor hun nieuwe buren, is cruciaal voor het succes. Na de klassikale introductie van het thema door de docent, is het met de taalmaatjes mogelijk in kleine groepjes te oefenen en is er dus veel persoonlijke aandacht voor de cursist. Daarnaast is de omgeving waarin geleerd wordt nabij, veilig en vertrouwd en speelt de toenemende verbondenheid een belangrijke rol. Door de taalbarrière aan te pakken dragen we bij aan de integratie van de (arbeids)migranten in onze wijk. Het project kreeg er een nieuwe naam door: ‘Buurt geeft taalles’.

Onder die naam werd het project ingeschreven voor de actie ‘Onze Buurt’.

Het betreft een actie van de verenigde Limburgse woningcorporaties.

‘Onze Buurt’ heeft in 2023 een bedrag van liefst € 80.000,- beschikbaar gesteld, te verdelen onder de zes Limburgse burgerinitiatieven die door een jury uit 72 inzendingen uitgekozen zijn. Zij strijden de komende weken voor de titel ‘beste wijkproject 2023’.

Ons project ‘Buurt geeft taalles; Nederlands als 2e taal’ is genomineerd. Via een korte film, een pleidooi op papier, in een pitch, een presentatie, interviews en een ‘ondervraging’, moeten de projectgroep, de cursisten en de taalmaatjes de jury ervan overtuigen dat ‘Buurt geeft taalles; Nederlands als 2e taal’ de hoofdprijs verdient. Het is bijzonder, dat het project ‘Uw Wijkbus’ daarbij een van onze ‘concurrenten’ is. Twee Tegelse projecten bij de laatste zes!

Met de prijs (we ontvangen sowieso een geldbedrag) zullen we waarschijnlijk in staat zijn de deel A1 van de cursus af te maken, TaalCompleet deel A2 aan te bieden en (in 2024) een nieuwe groep op te starten.

Een spannende periode breekt aan. We houden jullie op de hoogte.

Meer weten over de wedstijd? Kijk 18 september naar L1. Daar zullen de projecten gepresenteerd worden. Meer weten over het project of interesse om mee te doen als cursist of taalmaatje? Stuur een email naar sjraar.dambacher@gmail.com

Bekijk hier de uitzending van L1.

https://l1.nl/onze-buurt-2023-finalist-op-de-heide-in-tegelen-178415/