Biljartclub De Spechten

Kampioenen van de onderlinge competitie van onze vereniging:

 • 2007, Mon Knapen †
 • 2008, Arno Ketelings
 • 2009, Thei Ariëns †
 • 2010, Frans Orval
 • 2011, Thei Ariëns †
 • 2012, Klaus Tophofen
 • 2013, Noud Heijmans
 • 2014, Arno Ketelings,
 • 2015, Henk van der Velden
 • 2016, Jan Terburg,
 • 2017, Arno Ketelings.
 • 2018, Mat van Tienen.

De contributie bedraagt: € 1.—per week. Deze dient, voor het gehele jaar vóór 1 februari van het kalenderjaar, te worden voldaan aan de penningmeester. Daarnaast is contributie verschuldigd aan het Ontmoetingscentrum, zijnde € 24.—per kalenderjaar, eveneens te voldoen vóór 1 februari aan de bar bij een van de medewerkers. Naast het biljarten zijn verschillende leden gezellig bezig met kaarten.

Tevens organiseren wij toep- en rikavonden waarvan de bijdrage € 10.—bedraagt ter versterking van onze financiële positie.

In 2019 zullen deze avonden in ons Ontmoetingscentrum worden gehouden op:

 • 19 januari
 • 23 maart
 • 25 mei;
 • 28 september;
 • 23 november;

Traditioneel komen wij viermaal per kalenderjaar bijeen voor gezellig te biljarten, even bij te praten en lekker eten. Allemaal inbegrepen in de contributie.

Het Bestuur.